Puumalan silta
Norpan alalaji saimaannorppa on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Saimaannorppa on erityisesti suojeltava laji luonnonsuojelulainsäädännön perusteella ja tiukkaa suojelua vaativa laji EU:n luontodirektiivissä.
(lähde: http://mmm.fi/saimaannorppa)

Rajoitukset saimaannorpan elinalueilla

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, joilla rajoitetaan kalastusta saimaannorpan suojelun tehostamiseksi.

Saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla verkkokalastus on vuosittain kiellettyä 15.4. - 30.6. lukuun ottamatta muikkuverkkoja.

Saimaannorpan keskeisillä elinalueilla on kiellettyä käyttää valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä pyydyksiä, joita ovat:


  • pitkäsiima ja muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa (ei kuitenkaan onginta, pilkintä tai viehekalastus)
  • riimuverkko
  • verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta (multifiililanka)
  • solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta (monofiililanka)
  • solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta
  • päältä suljettu rysä (ei koske asetuksen poikkeuksissa määriteltyä rysää)
  • päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä
  • katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.


Valtioneuvoston asetus kalastusrajoituksista Saimaalla (259/2016)


Kartat kalastusrajoitusalueista:

Haapaselkä – Lepistönselkä – Katosselkä

Luonteri – Lietvesi

Lietvesi – Petranselkä – Suur-Saimaa

Liittokivenselkä – Yövesi

Norppaturvallinen katiska

Tavallisesta katiskasta voi helposti tehdä norppaturvallisen. Katiskan nielun on oltava niin vahva, ettei norppa pysty levittämään sitä yli 15 cm levyiseksi. Nielua voi vahvistaa esimerkiksi poikittaisilla nippusiteillä ja vaikka harjateräksestä tehdyllä nielunrajoittimella.

Kalatalouden Keskusliiton ohje norppaturvallisen katiskan tekemiseen:
www.ahven.net/v2_tiedostot/409.pdf

https://wwf.fi/elainlajit/saimaannorppa/norppakartta/

Allaolevalla youtube-videolla Metsähallituksen erätarkastaja Markus Rahikainen kertoo miten tavallisesta katiskasta tehdään norppaturvallinen.